Contact
Wilt u informatie over mutatiesignalering bomen neem dan contact op met:

Corné van der Sande
NEO BV
Utrechtseweg 3E, 3811 NA, Amersfoort
Postbus 2176, 3800 CD. Amersfoort
033-4637433

Het project Boom en Beeld
Allerlei maatschappelijke thema’s, diverse regelingen én het reguliere groenbeheer vragen er om de informatie over bomen en groen meer up-to-date te brengen en te houden. Voorbeelden zijn het groenbeheer binnen een gemeente, de monitoring van houtwallen en singels, de Kyoto Protocol rapportage, monitoring en certificering van CO2-bossen, beheersvergoedingen, etc.
NEO heeft de techniek van de mutatiesignalering ontwikkeld, waarmee monitoring van bomen en groen kan worden uitgevoerd. In de mutatiesignalering wordt eerst een nulsituatie gemaakt door een actueel beeld te vergelijken met de registraties en afwijkingen bij te werken. Vervolgens worden achtereenvolgend opgenomen beelden met elkaar vergeleken en worden anomalieën t.o.v. de verwachte situatie gesignaleerd.
In juli 2007 is NEO met ITC en ALTERRA het project Boom en Beeld begonnen om technologie te ontwikkelen om de mutatiesignalering aan boomobjecten verder te automatiseren. In het eerste jaar zijn goede resultaten bereikt in de analyse van de gebruikerseisen en is er een start gemaakt met de automatisering.
Mutatiesignalering bomen met satellietbeelden en luchtfoto's

Boom en Beeld presenteert op GEOBIA 2010 haar resultaten!

Zie hier de website van GEOBIA en via deze link kunnen de ingediende samenvattingen voor mondelinge presentaties worden gelezen.


Discussiemiddag Boom en Beeld 18 maart 2010 in De Observant te Amersfoort

Locatie: De Observant Amersfoort, Stadhuisplein 7, Amersfoort, voor routebeschrijving zie www.stadscafe.nu
De agenda is als volgt: 
Tijd

Discussiemiddag    Hoezo groener is beter?
Nut en noodzaak van de monitoring van bomen en de bijdrage die aardobservatiebeelden daarin kunnen leveren

13:30 - 13:45 uur Ontvangst
13:45 -13:55 uur Inleiding, doel, opzet en rolverdeling (10 min)
14:00 - 14:15 uur

Wat is er voor informatie om bomen te monitoren/wat komt er nog meer?
Corné van der Sande, NEO (15 min)

14:20 - 14:35 uur

Wat is nut en noodzaak in de gemeente voor de monitoring van bomen?
Jaap Janssens, Sensustrees (15 min)

14:40 - 14:55 uur

Welke vragen spelen er in de monitoring van bomen in het landelijk gebied? Iepenziekte  case en meer.
R. Munters, Aequator (15 min)

15:00 - 15:15 uur Pauze
15:15 - 15:30 uur

Business case boommonitoring met ongebruikelijke motieven: energie, luchtkwaliteit, enz.
Joris Voeten, Van Helvoirt Groep (15 min)

15:35 - 15:50 uur

Monitoring van bomen met beeldmateriaal, lidar en de andere voorkennis
Wietske Bijker, ITC (15 min)

15:55 - 16:35 uur Groeps- en plenaire discussie
16:35 - 17:00 uur Borrel

Deze agenda kan nog aangepast worden naar aanleiding van de reacties op deze website en naar aanleiding van de reacties op de LinkedIN groep: Hoezo: groener is beter?

Op de gebruikersmiddag zijn er onder meer sprekers aanwezig van: Sensustrees , Aequator, ITC. Natuurlijk bijgestaan door medewerkers van NEO en SignalEyes.

Het doel van dat project “Boom en Beeld”is om de beheersinformatie van de boomobjecten te koppelen aan
hoe de boom er op een luchtopname uitziet. Door foto’s van verschillende jaren met elkaar te koppelen wordt
het goed mogelijk om uw beheersinformatie duurzaam actueel te houden.
Door automatisering van beeldanalyse worden de kosten van monitoring betaalbaar. Pilots zijn in de Gemeenten Enschede en Venray voltooid.

 

Controle van bomen in het veld is een tijdrovende, intensieve en kostbare klus. Evaluatie van boominformatie uit satelliet- en vliegtuigopnamen kan een werkproces enorm versnellen en verbeteren:

  • Kwaliteitscontrole van eigen boominformatie en die van derden;
  • Controle van monumentale bomen;
  • Grote hoeveelheden boominformatie snel en efficiënt evalueren;
  • Kosteneffectief.

Mutatiesignalering van bomen kan worden toegepast op een bestaand bomenbestand:

  • Zijn de gegevens in de database correct en up-to-date?
  • Staat de boom er nog wel?
  • Is de standplaats, het plantjaar en de soort correct?

Resultaat van de mutatiesignalering:

Een acueel overzicht van de bomen en het groen in uw gemeente, waterschap en provincie. Deze informatie kunt u gebruiken voor de controle zorgplicht (VTA) en in uw groenbeheerssysteem voor planning en calculatie.


Meer informatie over mutatiesignalering?
Klik dan hier.